Hva betyr innstillingene på kameraet?

Selv om dagens kameraer er både avanserte og teknisk i stand til å gjøre de fleste valgene for deg, er det fortsatt en del ord og innstillinger man bør lære seg, om ikke annet for å bedre forstå hvordan et fotoapparat fungerer, og så er det utvilsomt morsommere å fotografere, når man mestrer de enklere teknikkene som ligger til grunn for det hele. Dessuten er det nyttig å kunne overstyre de automatiske innstillingene, ikke minst hvis man ønsker andre resultater enn hva kameraet “tror” du er ute etter å oppnå.

De aller fleste av oss, klarer seg sannsynligvis i massevis med å fotografere på den berømte grønne firkanten, som overlater alt ansvar til kameraets dataenhet, men kikker vi litt nærmere på hvilke valgmuligheter man har, er det mange gode tips å ta med seg videre i hobbyen.

kamera-innstillingerFor ordens skyld, det kan være store variasjoner på hvordan man velger de forskjellige innstillingene på de forskjellige kameraene, så hvis det som nevnes her ikke passer med nettopp ditt kamera, betyr ikke det at noe er feil, det betyr bare at det er annerledes. På samme måte er det ofte også forskjell på om kameraet er et kompaktkamera, som gjerne er 100% menystyrt, og et systemkamera, som har egne knapper eller et eget menyhjul til dette.

Uansett, de fleste kameraer har muligheten for å kjøre full automatikk, og som sagt er dette også det mest utbredte blant de lettere hobbyfotografene. Tegnet for full automatikk er som regel en grønn firkant, eller et grønt felt med skriften “auto” i. Velger man denne, vil kameraet selv måle lyset, finne fokus, og regne ut hvilke innstillinger som kreves for å ta best mulig bilder.

Videre finnes det en rekke halvautomatiske innstillinger, hvor man selv bestemmer noen instillinger, og så overlater til kameraet å regne ut resten. Et eksempel på dette er valget “P” som stort sett gjør det samme som “Auto”, men man kan manuelt gå inn og endre hver enkelt innstilling hvis man ønsker det uten at det påvirker de andre valgene kameraet har gjort for deg.

Har man en idé om hvilken lukkerhastighet man ønsker å bruke, kan man velge “Av”, som gir lukkerprioritet, og kameraet velger automatisk blender og ISO ut fra hvilken lukkertid man velger. På samme måte kan man velge “Tv” som er blenderprioritert, hvilket betyr man velger blenderåpningen kameraet skal bruke, og så tilpasser kameraet automatisk lukkerhastigheten og ISO ut fra dette.

Et annet valg er “Sv” hvor man bestemmer hvilken ISO man vil bruke, og så justerer kameraet både blenderåpning og lukkertid ut fra dette igjen. Og sist men ikke minst, har man valget “M”, som er helmanuelt. Da må man sette alle innstillingene selv, og kameraet gjør ingen valg for deg overhodet. Denne innstillingen krever noe mere kunnskap og erfaring enn de andre, men til gjengjeld har man også full kontroll over alt som skjer når man tar et bilde. Mange sverger kun til denne innstillingen av samme årsak, men som sagt, det er en noe høyere læreterskel her enn ved de andre.

En del kameraer har også en rekke andre innstillinger i tillegg, som er beregnet på å hjelpe deg i de situasjoner du kanskje er litt usikker på hva du bør velge.

Eksempelvis finnes det ofte et bilde av et lite videokamera, og det betyr ikke annet enn at dersom fotoapparatet også har en videofunksjon, er det der du finner den.

På samme måte pleier det å være et symbol som enten ligner på et lite fjell, eller landskap, og ganske riktig, det betyr at det er denne innstillingen man skal bruke spesielt ved landskapsfotografering. Her har kameraet blitt forhåndsinnstilt med den lukkertiden og blenderåpningen som egner seg best for nettopp denne type fotografering.

Det samme med portrettfotografering, som oftest består av et lite symbol som viser enten en silhuett av et hode, eller et lite “maleri”. Ved å velge denne innstillingen, setter kameraet seg slik, at man får et fint og skarpt bilde av hovedmotivet, mens for eksempel bakgrunnen blir utydelig. Hvilket gjør at man får de fine bildene med fremhevet ansikt man ser på portrettfotografier.

Både innendørs og utendørs har ofte også egne valg, og er tilpasset det lyset man normalt har med å gjøre de respektive stedene. Innendørs har man ofte også en annen fargetemperatur enn utendørs, og dette tar så kameraet hensyn til. Likeledes er lysintensiteten også ofte forskjellig. Symbolene for disse varierer en del, men ofte kan man se et lite hus, og ett eller annet som indikerer om man er inne i eller utenfor dette.

Videre pleier man å kunne finne valg for om man skal fotografere i motlys eller sterk sol, hvor førstnevnte ofte krever bruk av blits i tillegg for å jevne ut eventuelle skyggepartier som gjerne oppstår ved denne type fotografering. Begge disse indikeres gjerne av et symbol som viser en liten sol, og da fortrinnsvis med et motiv enten foran eller under, litt ettersom hva de betyr. Overskyet har også en innstilling, da disse bildene har lett for å bli grå og “kjedelige” i fargen.

En liten blomst er ofte symbolet for makrofotografering, en innstilling som gjør at det er mulig å gå svært tett på enkelte motiver for å ta nærbilder av disse. Vær imidlertid oppmerksom på, at selv om man bruker denne innstillingen, kreves det ofte at man har et spesielt objektiv for å få til dette på en tilfredsstillende måte. Kameraet i seg selv kan ikke forstørre eller gjøre så man kommer tettere på automatisk, det kan bare stille lukker og blender som om man bruker objektiver tilpasset dette.

En liten mann som enten løper eller spiller ball, er ofte symbolet som brukes for fotografering av sportsaktiviteter, og her velger kameraet de innstillingene som egner seg best for denne type aktiviteter. Kort lukkertid og stor blenderåpning gjør at man kan “fryse” bildene, og dermed få skarpe bilder av ting i bevegelse.

Eksperimenter gjerne med de forskjellige innstillingene, og se hvilke forskjeller resultatene gir. Ta flere bilder av de samme motivene med de forskjellige innstillingene og sammenlign. Du vil bli overrasket.

Comments are closed.