Hvorfor bruke navnelapper?

Man kan spørre seg hvorfor navnelapper er en viktig del som inngår i de fleste førskolebarns tid i deres respektive barnehage. De fleste førskoler er veldig strenge på at barnet ditt skal ha på seg det gitte merket på daglig basis, og hvis du har lurt på hvorfor, her er noen grunner.

Hvert år med opptak av nye elever, er disse lærerne nødt til å finne et barn som er sta, sjenert eller rett og slett ikke kommer overens med alle de andre. Disse barna kommer fra forskjellige bakgrunner, alle begynner sin utdanningskarriere sammen. Hovedpoenget med barnehager eller lekegrupper er å oppmuntre barnet ditt til å bevege seg sammen med andre i sin aldersgruppe og lære de grunnleggende egenskapene i livet; som hvordan du ber om varer eller deler. Navnelapper for barn deles vanligvis ut den første dagen i førskolen, og alle elever er pålagt å bruke dem. Og her er noen grunner til at dette blir gitt så streng oppmerksomhet.

Klistre på, og skriv navn…

Likestilling

Som nevnt før, med hvert opptak kommer en rekke barn fra en rekke forskjellige bakgrunner eller statuser. En som kan ha kommet fra en familie av høy klasse, kan ha mer prangende gjenstander enn et barn som kommer fra en familie som kanskje ikke har råd til så mye. Dette bryter et barn ned i hans eller hennes nivå av selvtillit. Ved å introdusere navnelapper for barn, vil de vanligvis sette en standard for likhet. Alle elever bærer samme type merke og ingen føler seg mindre enn en annen student.

Hjelper lærere med å holde en telling av alle barna i klassen deres

Enda et område hvor merkelapper vil bli stadig mer effektive, vil være å hjelpe lærerne med å holde tellingen på alle barna i klassen. Dette vil også øke graden av fortrolighet lærerne vil ha med elevene sine i sine respektive klasser pluss mengden av fortrolighet blant elevene selv.

No comments yet.

Leave a Reply